Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
unspokennnn
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viashakeme shakeme
unspokennnn
Reposted fromworst-case worst-case viashakeme shakeme

February 24 2020

unspokennnn
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viashakeme shakeme

February 23 2020

unspokennnn
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaworthit worthit
unspokennnn
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme

February 20 2020

unspokennnn
8386 ddbb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
unspokennnn
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme

February 25 2020

unspokennnn
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viashakeme shakeme
unspokennnn
Reposted fromworst-case worst-case viashakeme shakeme

February 24 2020

unspokennnn
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viashakeme shakeme

February 23 2020

unspokennnn
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaworthit worthit
unspokennnn
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme

February 20 2020

unspokennnn
8386 ddbb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
unspokennnn
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl