Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme

January 26 2020

unspokennnn
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi 'trudno'".
— autor nieznany
unspokennnn
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
unspokennnn
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme

January 24 2020

unspokennnn
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola

January 23 2020

unspokennnn
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viakudlaty kudlaty
unspokennnn
9539 946b
unspokennnn
0752 2f69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafou fou
unspokennnn
3204 d0c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 15 2020

unspokennnn
1589 05f3 500
Reposted fromyikes yikes viaMezame Mezame
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme viamodalna modalna
unspokennnn
Reposted fromshakeme shakeme
unspokennnn

January 13 2020

unspokennnn
 
Reposted fromfriends friends viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
1239 a52d 500
unspokennnn
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl