Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

unspokennnn
unspokennnn
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead

July 22 2019

unspokennnn
4724 84c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahagis hagis

July 21 2019

unspokennnn
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaoversensitive oversensitive
unspokennnn
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaargetlam argetlam

July 10 2019

unspokennnn
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem

July 07 2019

unspokennnn
4580 57ff 500
Reposted fromlullaby lullaby viaretaliate retaliate
unspokennnn
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
5159 0b60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 04 2019

unspokennnn
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaargetlam argetlam
unspokennnn
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viaargetlam argetlam
unspokennnn
unspokennnn
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaargetlam argetlam
unspokennnn

San Quirico d'Orcia, Italy.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaargetlam argetlam
unspokennnn
2624 b589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
2629 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 03 2019

unspokennnn
unspokennnn
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl