Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

unspokennnn
6273 59f7 500
Reposted fromhagis hagis viamayamar mayamar

October 05 2017

unspokennnn
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaoversensitive oversensitive
unspokennnn
unspokennnn
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viaoutofmyhead outofmyhead

September 30 2017

unspokennnn
8450 e17f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 29 2017

unspokennnn
Kocham Cię. Kochałam Cię wczoraj, kocham Cię dziś i jutro też będę Cię kochać. I tak każdego dnia przez całe życie
Reposted fromazaffi azaffi
unspokennnn
0013 93b4 500
Reposted fromGIFer GIFer viatekwoj tekwoj
unspokennnn
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaolgush olgush
unspokennnn
6496 9af2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolgush olgush

September 28 2017

unspokennnn
1567 8e96
Reposted fromursa-major ursa-major viamayamar mayamar
unspokennnn
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
unspokennnn
unspokennnn
unspokennnn
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamayamar mayamar

September 22 2017

unspokennnn
2044 6b0a
unspokennnn
2050 3cba 500
unspokennnn
2051 7e10 500
unspokennnn
2054 95ce

September 20 2017

unspokennnn
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viapoziomki poziomki
unspokennnn
8620 0129 500
Reposted fromnazarena nazarena viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl