Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

unspokennnn
3409 93ae
unspokennnn
4445 4713
Reposted fromfriends friends viawisniowysad wisniowysad

April 22 2017

unspokennnn
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
unspokennnn
unspokennnn
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaoversensitive oversensitive

April 15 2017

unspokennnn
0773 ce90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 09 2017

7565 6bbe 500

April 07 2017

unspokennnn
unspokennnn
unspokennnn
2569 4052
Reposted fromchocoway chocoway viamayamar mayamar
unspokennnn
via instagram.com/mountain.stories

April 05 2017

5168 b6e4
Reposted fromshitsuri shitsuri viaoversensitive oversensitive

April 03 2017

3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabadgal badgal
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viapsychoviolet psychoviolet
unspokennnn
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viatfu tfu

April 02 2017

3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar

March 30 2017

unspokennnn
5859 3a4e 500
Reposted fromrol rol
unspokennnn
0133 ea52 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl