Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

unspokennnn
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialexxie lexxie

May 21 2017

unspokennnn
6263 11ed
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 19 2017

3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viamiejmniej miejmniej
unspokennnn
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn

May 17 2017

unspokennnn
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaturquoise turquoise

May 16 2017

unspokennnn
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaoutofmyhead outofmyhead

May 15 2017

5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakittiesmama kittiesmama
unspokennnn
8130 cfef
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 13 2017

unspokennnn

May 09 2017

unspokennnn
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viaendcredits endcredits

May 08 2017

unspokennnn
unspokennnn
8482 619d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialove-in-vain love-in-vain
unspokennnn
0127 9baf
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
unspokennnn
4011 d5e2
unspokennnn
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead

May 07 2017

unspokennnn
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viamayamar mayamar
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaSylvka Sylvka

May 05 2017

unspokennnn
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl