Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

unspokennnn
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
unspokennnn
7534 3bfd 500
unspokennnn

November 10 2019

unspokennnn

November 07 2019

unspokennnn
2991 fa51 500
unspokennnn
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viajoannem joannem
unspokennnn
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viajoannem joannem

November 04 2019

unspokennnn
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viaOkruszek Okruszek
unspokennnn
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viajoannem joannem

October 30 2019

unspokennnn
4214 9e33 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajoannem joannem
unspokennnn
6038 538d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahagis hagis
unspokennnn
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viajoannem joannem
unspokennnn
Wyrastałam na buntowniczkę, bezczelną i nieustraszoną, a przecież żaden mężczyzna nie zechce ożenić się z kobietą, z którą będzie musiał walczyć o przywództwo.
— Waris Dirie
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viajoannem joannem

October 27 2019

unspokennnn
unspokennnn
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
unspokennnn
Żyjemy w społeczeństwie, w którym zbyt wiele kobiet ściąga inne w dół, zamiast pomagać im piąć się do góry.
— Elle Kennedy - "Pościg"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
unspokennnn
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz

October 17 2019

unspokennnn
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
unspokennnn
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl