Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

unspokennnn
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem

July 07 2019

unspokennnn
4580 57ff 500
Reposted fromlullaby lullaby viaretaliate retaliate
unspokennnn
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
5159 0b60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 04 2019

unspokennnn
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaargetlam argetlam
unspokennnn
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viaargetlam argetlam
unspokennnn
unspokennnn
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaargetlam argetlam
unspokennnn

San Quirico d'Orcia, Italy.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaargetlam argetlam
unspokennnn
2624 b589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
2629 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 03 2019

unspokennnn
unspokennnn
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
1076 ddee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 02 2019

unspokennnn
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazimnepalce zimnepalce

June 29 2019

unspokennnn
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaarrives arrives
unspokennnn
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives

June 27 2019

unspokennnn
6335 6e48
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

June 26 2019

5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamalwi69 malwi69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl