Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

unspokennnn

July 27 2017

unspokennnn
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaGunToRun GunToRun
unspokennnn
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viamissyseepy missyseepy

July 26 2017

unspokennnn
7310 0f5c
unspokennnn
Reposted fromFlau Flau viacametrue cametrue

July 24 2017

unspokennnn
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 19 2017

unspokennnn
5197 f2ba
Reposted fromgreensky greensky viaoutofmyhead outofmyhead

July 16 2017

unspokennnn
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutofmyhead outofmyhead
8322 cb73 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
unspokennnn
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viabadgal badgal

July 10 2017

5551 4caa 500

a-song-of-style:

Sansa Stark’s Spring gown | Hamda Al Fahim

Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 07 2017

unspokennnn
8132 60c8

July 06 2017

unspokennnn
unspokennnn
1697 eb7c 500
unspokennnn
unspokennnn
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl