Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

unspokennnn
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

June 22 2017

unspokennnn
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaoversensitive oversensitive
unspokennnn
5664 c885
Reposted fromspring-flow spring-flow vialathea lathea
unspokennnn
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacocaineblues cocaineblues
unspokennnn

June 20 2017

unspokennnn
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci

June 18 2017

unspokennnn
Nie potrzebuję nikogo w moim życiu, kto nie chce w nim być.
— Georgina do Sereny

June 17 2017

unspokennnn
unspokennnn
0887 5a25
unspokennnn

June 11 2017

unspokennnn
4359 5e41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamayamar mayamar

June 06 2017

unspokennnn
0046 0058 500
unspokennnn
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
czerwcowe deszcze są dobre na włosy.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena

June 04 2017

unspokennnn
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza
unspokennnn
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viamayamar mayamar

May 31 2017

unspokennnn
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viamayamar mayamar

May 30 2017

unspokennnn
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viahakunamatatabitch hakunamatatabitch

May 29 2017

unspokennnn
8537 8568
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl