Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

unspokennnn
2929 beac
Reposted fromveronika1997 veronika1997
unspokennnn
4750 aa5b
Reposted fromveronika1997 veronika1997
unspokennnn
1364 1af0
Reposted fromveronika1997 veronika1997
unspokennnn
2089 9518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar

March 23 2017

unspokennnn
4782 0b6f
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
5604 cb86
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwellka Ewellka
unspokennnn
unspokennnn
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwellka Ewellka
unspokennnn
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
6056 fe95
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
7185 fe59
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4993 3e39 500

impressions:

The Silent Hills

March 21 2017

unspokennnn
1318 177f 500
Sopot, ulica Haffnera.
By Anna Reinert.
Reposted fromrol rol viaHoHo HoHo
unspokennnn

March 20 2017

unspokennnn
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viamayamar mayamar

March 17 2017

unspokennnn
unspokennnn
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków

March 16 2017

unspokennnn
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl