Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

unspokennnn
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
unspokennnn
2325 d556 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
5843 1c74 500
Reposted fromsavatage savatage viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutofmyhead outofmyhead
unspokennnn
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3

May 13 2019

unspokennnn
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
5894 ac72
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 12 2019

unspokennnn
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
unspokennnn

May 09 2019

unspokennnn
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć

May 06 2019

unspokennnn
8536 6f12 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 25 2019

unspokennnn
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
unspokennnn
5234 ce3e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
5289 fc33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
1798 d897
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
unspokennnn
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 28 2019

unspokennnn
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl